Loading...

Vigtigheden af produktbilleder på en webshop?

Undersøgelser har vist at produktbilleder på en webshop er langt mere vigtigt nu, end det var for blot få år siden. En ting er at billederne skal være flotte og indbydende med en høj px, [...]

Eksponeringstrianglen fortsat: lukkerhastighed

Vi går videre i vores introduktion til grundbegreberne indenfor fotografisk forståelse for lysforholdenes samspil med kamera og linse. Her har vi i første installering introduceret eksponeringstrianglen, og vi går her videre med lukkerhastighed. Hvad er [...]

Introduktion til de vigtigste begreber

Hvilke parametre er de vigtigste at forstå for at danne sig en forståelse for fotografi og kamera indstillinger? Her vil vi komme ind, hvad der er det første man bør kigge på. Forstå eksponerings trianglen [...]